" - " - .

" " - .

arya - !

, .

, .

arya . .

, . , .

, arya

! -10 %

.

3

Amour

Amour 4500 .

Andra

Andra 4500 .

Andy

Andy 4500 .

Carmela

Carmela 4500 .

Caterina

Caterina 4500 .

Charisma

Charisma 4500 .

Domina

Domina 4500 .

Esperenza

Esperenza 4500 .

Helena

Helena 4500 .

Indigo

Indigo 4500 .

Lionbridge

Lionbridge 4500 .

Lisandro

Lisandro 4500 .

Nancy

Nancy 4500 .

Olivia

Olivia 4500 .

Paula

Paula 4500 .

Scarlet

Scarlet 4500 .

Suzanna

Suzanna 4500 .

Venus

Venus 4500 .

Viviana

Viviana 4500 .

: ,

:

, - 100 %

- , 100 %

:

200220

240260

4 50*70